top of page
Renée de duif.png

School
uren

Toezicht 
Fieloe - Studie - Opvang 


De poorten gaan 's morgens open om 8u en 's middags om 13u. 
 
Ophalen NA 16u:
Na de lessen gaan alle leerlingen
tot en met het 1ste leerjaar naar de buitenschoolse opvang Fieloe.
(let wel, hiervoor moet je inschrijven bij de Fieloe! )
Leerlingen vanaf het 2de leerjaar kunnen op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 15u45 in de studie blijven . De studie stopt om 16u30. Er is nog betalende opvang tot 17u15.
Op vrijdag is er geen studie en gaat iedereen naar de Fieloe!

Ophalen VOOR 16u :
Deze leerlingen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gratis onder toezicht op de speelplaats blijven.
Let wel: leerlingen van V2 komen om 15u35 mee met de rij naar V1.
Graag afhalen voor 16u in V1.

Op woensdag is er gratis toezicht tot 12:15.

Te laat

 

Te laat komen stoort het klasgebeuren!

We wensen dan ook dat alle leerlingen tijdig op school aanwezig zijn.

Wekker

Ook kleuters graag op tijd

 

Het is belangrijk dat ook de kleuters tijdig op school zijn zodat de activiteiten in de kleuterklassen op tijd kunnen starten.
Het is voor de kleuterleerkrachten onaangenaam om telkens hun onthaalmoment te moeten onderbreken wanneer een kleuter te laat op school aankomt.


Het is niet wenselijk dat ouders of grootouders na het beginnen van de lessen aanwezig zijn in de gangen!

bottom of page