Renée de duif.png

School
uren

Gratis toezicht

 

Na de lessen gaan alle leerlingen tot en met het 1ste leerjaar die na 16u afgehaald worden naar de buitenschoolse opvang Fieloe.
Leerlingen vanaf het 2de leerjaar kunnen vanaf 15u45 in de Studie blijven.

Wie vóór 16u afgehaald kan worden op school kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gratis onder toezicht op de speelplaats blijven.

Let wel: leerlingen van V2 komen om 15u35 mee met de rij naar V1 indien ze niet in de studie blijven. Graag afhalen voor 16u in V1.

Op woensdag is er gratis toezicht tot 12:15.

Te laat

 

Te laat komen stoort het klasgebeuren!

We wensen dan ook dat alle leerlingen tijdig op school aanwezig zijn.

Kleuters graag op tijd

 

Het is belangrijk dat ook de kleuters tijdig op school zijn zodat de activiteiten in de kleuterklassen op tijd kunnen starten.
Het is voor de kleuterleerkrachten onaangenaam om telkens hun onthaalmoment te moeten onderbreken wanneer een kleuter te laat op school aankomt.


Het is niet wenselijk dat ouders of grootouders na het beginnen van de lessen aanwezig zijn in de gangen!