ZORG OP SCHOOL GEBEURT OP VERSCHILLENDE VLAKKEN

ZORG 
op school

Nand de olifant.png

VRAGEN

Als u als ouder vragen of bezorgdheden hebt, spreek dan in eerste instantie de klastitularis hierover aan. Maar ook bij het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) kan je als ouder steeds terecht.

brugfiguur.JPG