top of page

ZORG OP SCHOOL GEBEURT OP VERSCHILLENDE VLAKKEN

ZORG 
op school

Nand de olifant.png

VRAGEN

Als u als ouder vragen of bezorgdheden hebt, spreek dan in eerste instantie de klastitularis hierover aan. Maar ook bij het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) kan je als ouder steeds terecht.

brugfiguur.JPG
bottom of page