Schoolraad

De schoolraad werd naar Vlaams decreet in 2004 opgericht en participeert in de werking van de school.
 

Als venster van de maatschappij, vandaar ook de vertegenwoordiging van ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap, werken we samen met het schoolbestuur.
Het schoolbestuur is in onze schoolraad vertegenwoordigd door twee afgevaardigden en de directie, wat niet wettelijk bepaald is maar de werking vereenvoudigd.
 

De schoolraad moet advies uitbrengen naar het schoolbestuur
inzake diverse onderwerpen, zoals:

 • studieaanbod

 • samenwerkingverbanden met andere scholen uit de scholengroep PRIZMA

 • het nascholingsbeleid

 • experimenten en projecten
   

Het schoolbestuur en de schoolraad overlegt over:

 • het schoolreglement en de aanpassingen

 • de bijdragelijst aan de ouders

 • het schoolwerkplan
   

De schoolraad dient mee te beslissen in:

 • de jaarplanning en kosten voor de buitenschoolse of bij school gepaard gaande activiteiten

 • bepaalde infrastructuurwerken

 • de aanwending van lestijden, uren en uren-leraar

 • het welzijn - en veiligheidsbeleid

Tijl de uil.png

Voor de leerkrachten:

Evelien Wydaeghe

Secretaris

Inge Houthoofd

-

Ruth Hauspie

-

Voor de ouders:

Sofie Vanhecke

Voorzitter

Inge Six

-

Tine Verstraete

-

Voor de lokale gemeenschap:

Lieve Vandenbussche

Dirk Denys

Advies vanuit het schoolbestuur:

Kristine Piccavet

Filip Vanderhaeghen

Adviserend lid:

Nele Windels