top of page

naschoolse
studie

Nand de olifant.png
 •  Vanaf het 2de leerjaar kunnen alle kinderen op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 15u45 terecht in de studie op school in vestiging 1. 

 •  We vragen om de kinderen eens de studie begonnen is, pas op het einde (16u30) af te halen. Zo wordt er weinig gestoord. Een uitzondering dient met de directie VOORAF te worden  besproken. 

 • Voordien kan men iets eten en/of drinken. Het voedsel en het drankje dient van thuis te worden meegebracht zodat men niet buiten het schooldomein moet. Bewaak graag de gezonde voeding.

 • De kinderen kunnen in stilte werken aan hun taak of kunnen er studeren. Wanneer de kinderen sommige zaken niet begrijpen kunnen ze steeds aan de persoon die van toezicht is om wat uitleg vragen. Wanneer men met zijn werk klaar is, houdt iedereen zich in stilte bezig, door bijvoorbeeld het lezen van een boek.

 • Leerlingen kunnen gebruik maken van de computer tijdens de studie voor taken op Kabas:
  3de - 4de leerjaar op maandag
  5de leerjaar op dinsdag
  6de leerjaar op donderdag

 • Het einde van de studie is voorzien om 16:30. Er is geen thuisrij! De kinderen zijn verzekerd op weg naar huis na de studie. De kinderen worden er op gewezen gebruik te maken van de oversteekplaatsen en de verkeerslichten.  Als de kinderen (vanaf 4de leerjaar) alleen naar huis mogen, graag noteren in de agenda of mailen via Smartschool naar 'studie'.

 • Na 16:30 is er betalende opvang voorzien op school tot 17:15. Dit kost per minuut 0.055 cent. 

 • De momenten waarop de kinderen gebruik maken van de studie en opvang worden geregistreerd via een streepjescode. Zo kan alles correct geregistreerd worden. De betaling gebeurt via de schoolrekening.

 • Voor deze kosten krijgt u op het daaropvolgende jaar een fiscaal attest.

 • Om 17u15 sluit de school en kunnen alle overgebleven kinderen verder opgevangen worden in de buitenschoolse opvang ‘Fieloe’. 

 • Op vrijdag is er geen studie en worden alle kinderen van de beide vestigingen , die niet vóór 16u afgehaald kunnen worden, om 15u30 in ‘Fieloe’ opgevangen.

 • Let op! Kinderen die wensen gebruik te maken van de buitenschoolse opvang Fieloe dienen vooraf in geschreven te worden!

Contact opnemen met FIELOE

bottom of page