Opvang

Freya de bij.png
  • Voorschoolse opvang

Alle kinderen kunnen vanaf 6.00 uur opgevangen worden in de buitenschoolse opvang ‘Fieloe’.

Vanaf 8.00 uur is er gratis opvang in de beide vestigingen van de school.

  • Opvang 's middags

Kinderen, die vroeger gebruik maakten van het kinderdagverblijf, kunnen tot en met de 2de kleuterklas een warme maaltijd nemen in de buitenschoolse opvang ‘Fieloe’. Alle kinderen kunnen ook over de middag op school terecht voor een warme maaltijd of boterhammenlunch.

  • Naschoolse opvang

- Wie vóór 16u afgehaald kan worden kan gratis op de speelplaats blijven.
    Let wel: leerlingen van V2 komen om 15u35 mee met de rij naar V1 indien ze niet in de studie blijven. Graag afhalen voor 16u in V1.

- Wie pas na 16u opgehaald kan worden:

     • Alle kleuters en alle kinderen van het 1ste leerjaar worden vanaf 15u30 in ‘Fieloe’ opgevangen.

     • In het 2de,3de en 4de leerjaar kunnen alle kinderen vanaf 15u45 terecht in de studie op school.
        Na de studie (16u30) is er opvang en kan er vrij gespeeld worden.
       Leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar kunnen vanaf 15u45 studie volgen in Vestiging 2.
        Daarna komen de leerlingen die niet om 16u30 afgehaald worden te voet naar V1 en kunnen in V1 afgehaald worden voor 17u15.
        Om 17u15 sluit de school en kunnen alle overgebleven kinderen verder opgevangen worden in de buitenschoolse opvang ‘Fieloe’.

     • Op vrijdag is er geen studie en worden alle kinderen van de beide vestigingen om 15u30 in ‘Fieloe’ opgevangen.
 

  • Opvang op woensdag

Alle kinderen die niet opgehaald kunnen worden tegen 12u30 gaan om 12u naar ‘Fieloe’.
In Fieloe kunnen de kinderen een warme maaltijd of hun eigen boterhammenlunch eten. Alle kinderen kunnen blijven tot 19u30. Om 16u wordt er door de opvang zelf een vieruurtje voorzien. Kinderen die wensen gebruik te maken van de buitenschoolse opvang Fieloe dienen vooraf in geschreven te worden.

Contact opnemen met FIELOE